รองเลขาธิการ กพฐ. ย้ำเขตพื้นที่ต้องระวังละเมิดสิทธิเด็ก

ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ย้ำเขตพื้นที่ต้องระวังละเมิดสิทธิเด็ก ทบทวนมาตรการการรายงานข่าว และการจัดการความรุนแรงในโรงเรียนทั่วประเทศให้ได้

ออกแบบโดย dsite.in.th