กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 7 มีนาคม 2567 สิบตำรวจโทเอกชัย จันทาพูน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ณ รร บ้านโป่งเทวี รร บ้านป่าสัก รร บ้านสัน รร บ้านป่าตึง รร บ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (พงศ์พินิจ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)
ออกแบบโดย dsite.in.th