กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 6 มีนาคม 2567 สิบตำรวจโทเอกชัย จันทาพูน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ณ รร ป่างิ้ววิทยา รร บ้านฮ่างต่ำ รร บ้านลังกา รร เวียงกาหลงวิทยา รร บ้านป่าจั่น รร บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ รร บ้านทุ่งม่าน และรร บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กฯ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (พงศ์พินิจ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)
ออกแบบโดย dsite.in.th