ด.ต.ประเสริฐ อนุกูล อายุ 71 ปี เสียชีวิตแล้ว

เนื่องด้วย ด.ต.ประเสริฐ อนุกูล บิดาของท่าน ผอ.ประกาศิต อนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา ได้เสียชีวิต เนื่องด้วยโรคชราภาพ ศิริอายุ 71 ปี ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดดงหนองเป็ด เทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
เริ่มสวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ไปจนถึงวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. (สวดเป็นศพแรกเนื่องจากมีงานหลายศาลา) มีกำหนดการฌาปณกิจ ในวันพฤหัสบดี ที่15 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ จึงนำเรียนแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศล มา ณ ทึ่นี้ครับ
ออกแบบโดย dsite.in.th