เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานคนใหม่

– นายก้องภพ อุประกุล(บอย) ภูมิลำเนา บ้านป่าซางน้อย ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย บรรจุเข้ารับราชการ วันที่ 20 มิ.ย.2566 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 วันที่ 1 ก.พ.2567 ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 ก.พ.2567 เป็นต้นไป…

ออกแบบโดย dsite.in.th