อบรมนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่ผลงานวิชาการเชี่ยวชาญ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมนำสู่ผลงานวิชาการ สำหรับผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นวิทยากร โดยมีนายสวง กองจักร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครังนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ม.ค.2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (วรวุฒิ/ภาพ-ข่าว)

ดูภาพทั้งหมด

ออกแบบโดย dsite.in.th