พิจารณาเสนอของบปรับปรุงแซมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขอรับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขั้นตอน แนวทางและหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (วรวุฒิ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)
ออกแบบโดย dsite.in.th