รับฟังความคิดเห็นร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ…

– นายชูชาติ ชัยศรี ประธานสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 2 ผอ.โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า พร้อมด้วยนายปราการ เหมยเมืองแก้ว ผอ.โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…… ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม นายอำนาจ วิชยานุวัต อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา บรรยายพิเศษ เรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ และแบ่งกลุ่มปฐมวัย กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยแรงงาน และกลุ่มผู้สูงวัย และอภิปรายรับฟังความคิดเห็น เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 25 ม.ค.2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ (ชูชาติ/ภาพ-ข่าว)
ออกแบบโดย dsite.in.th