เตรียมระบบ Smart Office ใหม่ ให้ทุกโรงเรียนได้ใช้งานเร็วๆ นี้


– ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) โดยมีนายอัตการ ปาระมี และนายจรัสพงศ์ โพธิปัญญา จากบริษัท ซีวีพีเทคโนโลยีซีสเต็มส์ จำกัด พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดในสำนักงานเขต ร่วมประชุมการใช้งาน คาดว่าจะนำมาขยายผลให้ใช้งานกับทุกโรงเรียนได้ในลำดับต่อไป เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (วรวุฒิ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

ระบบ smart office http://smart.cri2.go.th/

ออกแบบโดย dsite.in.th