ติดตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา


– วันอังคารที่ 9 ม.ค.2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขต ให้เป็นประธานเปิดการประชุมกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้าไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ สพฐ. ประจำปี 2567 การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข สพป.เชียงราย เขต 2 โรงเรียที่รักษามาตรฐาน ระดับเพชร ปี 2 จำนวน 5 โรงเรียน ระดับเพชร ปี 1 จำนวน 1 โรงเรียน ระดับทอง 10 โรงเรียน และระดับเงิน 16 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก รวมทั้งหมด 32 โรงเรียน (วรวุฒิ/ภาพ-ข่าว)
ภาพชุดที่ 1
https://drive.google.com/drive/folders/1yfaAgHhZf3Q83PIj3yLwD3VXs84I8Ahq
ภาพชุดที่ 2
https://drive.google.com/drive/folders/1PU1po8yG0InGymYE20644i3Jkaauuov-

ออกแบบโดย dsite.in.th