พิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา


– วันจันทร์ที่ 8 ม.ค.2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา โดยมีน.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 น.ส.สินีย์ภัทร์ วงศารัตนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายกสมาคมฯ ทั้ง 5 อำเภอ เป็นคณะกรมการฯ ร่วมจัดทำแผนวิเคราะห์แผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 ซึ่งขณะนี้มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดคงเหลือ 140 โรงเรียน ล่าสุดโรงเรียนบานสันก้างปลา ไปเรียนรวมกับโรงเรียนเจดีหลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (วรวุฒิ/ภาพ-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th