เปิดกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ป่าแดดเกมส์


– ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขต ให้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด อำเภอป่าแดด “ป่าแดดเกมส์” รวมกีฬา 8 ประเภท นักกีฬาและกองเชียร์ ประมาณ 1,800 คน

โดยมีนายกันติทัต บุญศรี ผอ.โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอป่าแดด ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมรทักษะในการเล่นกีฬา ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างครูและนักเรียนในอำเภอป่าแดด ทั้งหมด 12 โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎณ์รังสรรค์) โรงเรียนเทศบาล 1 (สันติสุข) โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านสันมะค่า) โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง โรงเรียนป่าแงะวิทยา โรงเรียนบ้านแม่พุง โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนโรงช้างวิทยา โรงเรียนบ้านสักพัฒนา

โรงเรียนบ้านวังวิทยา และโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา จัดระหว่างวันที่ 4-5 ม.ค.2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับผู้สนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขัน จากคุณอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย คุณทัศพงษ์ สุวรรณมงคล เลขานุการ นายก อบจ.เชียงราย คุณชัยวัฒน์ อุดขา สมาชิก อบจ.เชียงราย

คุณธวัชชัย จรูญชาติ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะต่า คุณคุรจรัญ อาลี นายกเทศมนตรี ตำบลศรีโพธิ์เงิน คุณมงคล เชื้อไทย นายกเทศมนตรีตำบลป่าแงะ คุณคุรธนพงษ์ จันต๊ะนาเขตร นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด คุณณิชภูมิ คำเมือเหนือ นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง

คุณวินัย คำลี กำนันตำบลสันมะค่า คุณบุญดี อาลี กำนันตำบลศรีโพธิ์เงิน คุณสมชาย ภาคภูมิ กำนันตำบลป่าแงะ คุณคุณประเวช ยามี กำนันตำบลป่าแดด คุณคุณมานพ ชัยบัวคำ กำนันตำบลโรงช้าง และมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกรีฑาที่ชนะเลิศการแข่งขันด้วย (วรวุฒิ/ภาพ-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th