เจ้าหน้าที่ธุรการประจำกลุ่มบริหารงานบุคคลคนใหม่

– น.ส.พิชชาภา แสนเหล็ก(พิมพ์) ภูมิลำเนา บ้านร่องศาลา หมู่ 3 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จบ ป.ตรี เอกเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งวันที่ 26 ธ.ค.2566 เริ่มปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2

ออกแบบโดย dsite.in.th