พัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนการสอน DLTV

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 มอบหมายให้นายสวง กองจักร และนางสาววรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี ศึกษานิเทศก์และคณะผู้บริหารในสังกัดเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหาคร (เทวิกา-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th