เฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สิบตำรวจโทเอกชัย จันทาพูน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 รวมพล พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สพป.เชียงราย เขต 2 ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อดูแล คุ้มครอง ช่วยเหลือ และเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนภายนอกร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ณ ส่วนแยก สภ.แม่ลาว ตามสถานที่จัดงานลอยกระทงในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (เทวิกา-ข่าว)
ออกแบบโดย dsite.in.th