ประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 12/2566

– วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ครั้งที่ 12/2566 เพื่อร่วมพิจารณาวาระข้อราชการในการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมี ผศ.นาวิน พรมใจสา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (ประภาวรินทร์/ภาพ-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th