รับชมรายการ”พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.”และประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มอบหมายให้นางสาวพรทิพา พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ (Video Conference) ต่อเนื่องด้วยการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 4/2566 เพื่อติดตามงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (วรวุฒิ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th