พิจารณาคะแนนองค์ประกอบศักยภาพขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด และคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ (วรวุฒิ/ภาพ-ข่าว)
ออกแบบโดย dsite.in.th