จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบบริหารจัดการสำนักงานเขต งบโครงการกลุ่มหน่วย โดยมีนายสวง กองจักร สิบตำรวจโทเอกชัย จันทาพูน และนางสาววรนันท์ รวมสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สุุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

ออกแบบโดย dsite.in.th