ประเมินสัมฤทธิผลฯ 3 รองผอ.สพท.พะเยา 1-2 รอบ 6 เดือนแรก

ประเมินสัมฤทธิผลฯ 2 รอง ผอ.สพท.เชียงราย 3 รอบ 6 เดือนแรก
– 14 พ.ย.2566 นายจรัญ แจ้งมณี ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ และ นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เข้าประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ในรอบ 6 เดือนแรก ครั้งที่ 1 ของนายโยธิน สิทธิประเสริฐ และนายชัยณรงค์ สร้างช้าง รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 ณ ห้องประชุม สพป.เชียงราย 3 (วรวุฒิ-ภาพ/นวภัทธ์-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th