ทำ MOU ในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผอ.สพท.

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สิบตำรวจโทเอกชัย จันทาพูน รองผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. โดยมีนายอภิรักษ์ ลิ้มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานเขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 (เทวิกา/ภาพ-ข่าว)
ออกแบบโดย dsite.in.th