รับชมรายการ”พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 2

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 หมอบหมายให้นายสวง กองจักร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยสิบตำรวจโทเอกชัย จันทาพูน และนางสาววรนันท์ รวมสุข รอง ผอ.สพป.เชียงาย เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ (Video Conference) ต่อเนื่องด้วยการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 3/2566 เพื่อติดตามงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (เทวิกา/ภาพ-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th