คณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชัยงรายเขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (วรวุฒิ/ภาพ-ข่าว)
ออกแบบโดย dsite.in.th