ปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดเลือกขรก.ครูรับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ครั้งที่ 1/2566 ในวันครู 16 ม.ค.2567 นี้ โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์หลายข้อ เพื่อให้โอกาสกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลายประเภท ได้ส่งผลงานอย่างเป็นธรรมยิ่งขึ้น เมื่อวันพุธที่ 8 พ.ย.2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (วรวุฒิ/ภาพ-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th