ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์-นักการภารโรง

1.นายวีรชน ชัยอารีย์

2.นายเดชนะ จอมแปง

ให่มารายงานตัวทำสัญญาจ้าง วันที่ 9 พ.ย.2566 นี้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สพป.เชียงราย เขต 2

ประกาศ

ออกแบบโดย dsite.in.th