คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์-นักการภารโรง

– วันนี้เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 นายสวง กองจักร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขต ให้เป็นประธานคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่ง นักการภารโรง โดยวิธีสัมภาษณ์ และปฏิบัติ มีผู้สมัครพนักงานขับรถยนต์ 3 ราย ได้แก่ 1.นายวิวัฒน์ คำเขื่อน 2.นายทศพร วรรณา 3.นายวีรชน ชัยอารีย์ มีผู้สมัครนักการภารโรง 1 ราย ไดแก่ นายเดชนะ จอมแปง โดยหลังจากผ่านคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์แล้ว มี ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน รองผอ.สพป.เชียงรย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามลำดับในวันพรุ่งนี้ (วรวุฒิ/ภาพ-ข่าว)
ออกแบบโดย dsite.in.th