ประชุมทางไกลติดตามโครงการ Safe Schools ระยะที่ 1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มอบหมายให้นางสาววรนันท์ รวมสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา (โครงการ Safe Schools) ระยะที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2 (วรวุฒิ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th