เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผนคนใหม่

– น.ส.ศุภาวรรณ คำมูล(เก๋) เอกชีววิทยา ครุศาสตร์บัณฑิต ม.ราชภัฏเชียงราย ภูมิลำเนาบ้านเกี๋ยง ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย วันที่ 1 พ.ค.2562-31 ต.ค.2564 ครูอัตราจ้างร.ร.พานพิเศษพิทยา สพม.เชียงราย วันที่ 1 พ.ค.2562-31 ต.ค.2564 ครูอัตราจ้างร.ร.บ้านป่ารวก สพป.เชียงราย เขต 4 วันที่ 1 ม.ค.2565-31 มี.ค.2566 ครูอัตราจ้างร.ร.บ้านปล้องใต้ สพป.เชียงราย เขต 4 วันที่ 2 พ.ย.2566 พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 2
ออกแบบโดย dsite.in.th