ประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดเชียงราย

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มอบหมายให้สิบตำรวจโทเอกชัย จันทาพูน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10 / 2566 เพื่อหารือข้อราชการ ประสาน ติดตามผลการบริหารราชการแผ่นดิน ในรอบเดือนตลอดจนบูรณาการการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานอย่างยั่งยืนโดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (เทวิกา/ภาพ-ข่าว)
ออกแบบโดย dsite.in.th