ประชุมทางไกลคณะกรรมการตวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน(Site Visit)

– นายสวง กองจักร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขต ให้เป็นประธานเปิดการประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet คณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit) 14 ศูนย์เครือข่ายฯ จำนวน 69 โรงเรียน ที่จัดการเรียนการสอยผ่านระบบ DLTV เพื่อเตรียมร่วมออกประเมินฯ หลังเสร็จงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือก่อน เมื่อวันอังคารที่ 31 ต.ค.2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2 (วรวุฒิ/ภาพ-ข่าว)
ออกแบบโดย dsite.in.th