ชี้แจงวิธีเขียนแผนโครงการตามรูปแบบ XYZ โมเดล

– ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขต ให้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการเขียนโครงการ ตามรูปแบบ XYZ โมเดล
โดยมีนางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กล่าวถึงกระบวนการจัดทำแผนประจำปี ความเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายจุดเน้น ปี 2567 ของ ศธ. สพฐ. และนโยบาย Quick win ผลค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ จุดเน้น กรอบวงเงิน
พร้อมด้วย น.ส.ภัทรลภา สมศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงถึงการเขียนโครงการให้เชื่อมโยงแผน 3 ระดับ XYZ โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในสำนักงานเขต เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ต.ค.2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (วรวุฒิ/ภาพ-ข่าว)
ออกแบบโดย dsite.in.th