ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (วรวุฒิ/ภาพ-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th