คัดเลือกคณะอนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา

-คัดเลือกคณะอนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มอบหมายให้นายสวง กองจักร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นอนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา (แทนตำแหน่งที่่ว่าง) ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2 (เทวิกา-ภาพ/ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th