ศึกษาดูงานระบบ IT และ Smart Office


วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มอบหมายให้สิบตำรวจโทเอกชัย จันทาพูน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำบุคลากรกลุ่มอำนวยการและกลุ่งส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินงานตามภารกิจของกลุ่มอำนวยการ การดูและและพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย โดยมีนายอภิปราย โสภายิ่ง รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้การต้อนรับ (วรวุฒิ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th