ประชุม อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่ ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 10/2566 เพื่อร่วมพิจารณาวาระข้อราชการในการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารอัตรากำลัง การนับระยะเวลาเกื้อกูลในสายงาน ด้านการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ การับย้ายข้าราชการครู และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ต่อไป โดยมี ผศ.นาวิน พรมใจสา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (เทวิกา-ภาพ/ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th