2 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ(คนใหม่)

– น.ส.จุฑามาศ แถลงนิตย์(แยม) ภูมิลำเนา บ้านป่าแดด ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย บรรจุเข้ารับราชการ วันที่ 10 ม.ค.2562 จพง.การเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน สนง.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร วันที่ 3 ม.ค.2566 โอนย้าย พจง.พัสดุ ปฏิบัติงาน อบต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย(ลาออก) บรรจุใหม่วันที่ 16 ต.ค.2566 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 2

– น.ส.รุ่งฤทัย หมอนคำ(อุ๊) ภูมิลำเนา บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา อัตราจ้างวันที่ 20 ก.พ.2562 พนง.พัฒนาภารกิจ อบต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย(ลาออก) บรรจุใหม่วันที่ 16 ต.ค.2566 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 2

ออกแบบโดย dsite.in.th