2 นิสิต ป.โท ม.เวสเทิร์น-ม.กรุงเทพธนบุรี ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯ

2 นิสิต ป.โท ม.เวสเทิร์น-ม.กรุงเทพธนบุรี ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาที่สำนักงานเขตฯ 11-14 ต.ค.2566 นี้
น.ส.จตุรพร พรมปัญญา ครูโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.กาญจนบุรี

และนายทรงธรรม ขันตี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กำลังศึกษาระดับปริญญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วันพุธที่ 11 ต.ค.2566 นิสิตรายงานตัว

วันพฤหัสบดีที่ 12 ต.ค.2566 เวลา 09.00 น. ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ เวลา 13.00 น. ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันจันทร์ที่ 16 ต.ค.2566 เวลา 09.00 น. ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 13.00 น. ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ หน่วยตรวจสอบภายใน

วันอังคารที่ 17 ต.ค.2566 เวลา 09.00 น. ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ กลุ่มบริหารงานบุคคล เวลา 13.00 น. ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่ 18 ต.ค.2566 เวลา 09.00 น. ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เวลา 13.00 น. ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ กลุ่มกฎหมายและคดี

วันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค.2566 เวลา 09.00 น. ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ กลุ่มนโยบายและแผน เวลา 13.00 น. ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันศุกร์ที่ 20 ต.ค.2566 นิสิตเตรียมนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

วันอังคารที่ 24 ต.ค.2566 นิสิตนำเเวลา 09.00 น. นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ส่งตัวนิสิตกลับต้นสังกัด

ออกแบบโดย dsite.in.th