ประชุมกลั่นกรองการย้าย

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลองค์ประกอบตัวชี้วัดการย้ายข้าราชการสายงานการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีนายสวง กองจักร และนางสาววรนันท์ รวมสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (ภาพ/ข่าว-เทวิกา)

ออกแบบโดย dsite.in.th