นายอภิปราย โสภายิ่ง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีแด่นายอภิปราย โสภายิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (วรวุฒิ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th