ประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดืมแอลกอฮอล์

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มอบหมายให้นางสาวพิกุล กันทะวัง นักวิชาการส่งเสริมการศึกษาชำนาญการ ร่วมการประเมินสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดืมแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด โดย โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา ตำบลแม่พริม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้ประเมินตามแบบประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ และได้รับคิดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุรีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กลุ่มส่งเสริม-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th