ผอ.บุญล้อม มอบงานให้รองอภิปราย ก่อนเกษียณอายุราชการวันนี้

วันนี้เวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ นางพิมพ์รดา ธิป้อ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นำแฟ้มมอบหมายงานทั้งหมดของสำนักงานเขต ให้กับนายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อมอบหมายงานต่อให้นายอภิปราย โสภายิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ลำดับที่ 1 ที่ได้รักษาราชการแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 นี้เป็นต้นไป ก่อนที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตจะพ้นจากตำแหน่งเนื่องด้วยเกษียณอายุราชการวันนี้ 30 ก.ย.2566

ออกแบบโดย dsite.in.th