สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สอบภาค ค รอง ผอ./ผอ.สถานศึกษา 2566

วันที่ 23 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นำโดยนายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายอภิปราย โสภายิ่ง นายสวง กองจักร และนางสาววรนันท์ รวมสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมคณะทำงานได้ดำเนินการประเมิน ภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สอบภาค ค รอง ผอ.:ผอ.สถานศึกษา

สอบภาค ค รอง ผอ.:ผอ.สถานศึกษา

สอบภาค ค รอง ผอ.:ผอ.สถานศึกษา

สอบภาค ค รอง ผอ.:ผอ.สถานศึกษา

ออกแบบโดย dsite.in.th