โรงเรียนบ้านโป่งนก ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.ระดับเพชร 2565

วันที่ 15-16 ก.ย. 2566 ด้วยทางโรงเรียนบ้านโป่งนก ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายสราวุธ พรมเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง นกได้มอบหมายให้คุณครูกาญจนา ศรีมูล และคุณครูจักพงศ์ สุนันต๊ะ คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลชฯ

ออกแบบโดย dsite.in.th