ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็ก G

วันที่ 8 กันยายน 2566 นางสาววรนันท์ รวมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G ให้เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบผู้ดูแลระบบของโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 99 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (เทวิกา-ภาพ/ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th