ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ รองผอ.และผอ.สถานศึกษา

8

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสอบ จำนวน 12 ฝ่าย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (เทวิกา-ภาพ/ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th