รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 07.30 น. นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายอภิปราย โสภายิ่ง รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์และเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 22/2566 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (เทวิกา/ภาพ-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th