สัมมนาวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 10 กันยายน 2566 นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ระดับภาคเหนือ และร่วมแสดงความยินดีแก่ท่านผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนตัวแทนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จำนวน 8 รางวัลและผลงานดีเด่นด้าน Coding จำนวน 5 รางวัล ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นที่สันต้นเปา) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (วรวุฒิ/กลุ่มนิเทศ-ภาพ/กลุ่มนิเทศ-ข่าว) https://rb.gy/pv6hw

ออกแบบโดย dsite.in.th