สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ"พาน้องท่องโลกกว้าง"ประจำปีการศึกษา2561
 
โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ"พาน้องท่องโลกกว้าง"ประจำปีการศึกษา2561 จันทบุรี-ระยอง ่ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 โดยมีว่าที่ร้อยเอกเสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียน นำทีมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวาวี พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวาวีจำนวน74คนทัศนศึกษาต่างๆมากมาย เช่น ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คุกขี้ไก่ ตึกแดง ชมการแสดงปลาโลมาที่โอเอซีสเวิล์ด ศึกษาแหล่งเรียนรู้นิเวศน์ป่าชายเลนอ่วคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี แวะเที่ยวชมเนินนางพญา ทิวทัศน์อำ

image

โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ"พาน้องท่องโลกกว้าง"ประจำปีการศึกษา2561 จันทบุรี-ระยอง ่ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 โดยมีว่าที่ร้อยเอกเสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียน นำทีมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวาวี พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวาวีจำนวน74คนทัศนศึกษาต่างๆมากมาย เช่น ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คุกขี้ไก่ ตึกแดง ชมการแสดงปลาโลมาที่โอเอซีสเวิล์ด ศึกษาแหล่งเรียนรู้นิเวศน์ป่าชายเลนอ่วคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี แวะเที่ยวชมเนินนางพญา ทิวทัศน์อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลบ้านเพ เล่นน้ำทะเลที่จันทบุรี และแหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง เที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ มรดกโลก วัดไชยวัฒนาราม(ออเจ้า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมุ่งหน้ากลับจังหวัดเชียงราย ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ และความสนุกสนาน เพลิดเพลินสมตามวัย และการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพและข่าวโดย :: บ้านวาวี อำเภออำเภอแม่สรวย
 
 
[ รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ]
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::