สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 ผู้แทนจาก สพฐ.ตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นสร้างอาคารเรียน
 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมณ์ พร้อม นายทศพร จันทร์เนตร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางณัฐชยา กองสุเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของ สพป.เชียงราย เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่(งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – พ.ศ.2564 โดยมีนายชูชาติ ซาวคำเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลนำตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาคารของโร

image

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมณ์ พร้อม นายทศพร จันทร์เนตร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางณัฐชยา กองสุเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของ สพป.เชียงราย เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่(งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – พ.ศ.2564 โดยมีนายชูชาติ ซาวคำเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลนำตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาคารของโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา

ภาพและข่าวโดย :: ชุมชนบ้านสันจำปา อำเภออำเภอแม่สรวย
 
 
[ รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ]
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::