สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้จัดการบูรณาการจัดการเรียนรู้โดย CBL PBL จิตศึกษา และเน้นการมีส่วนร่วมโดย PLC
 
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.ชร 2 โดย ดร.สุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ ด้วย KING BHUMIBOL Model เพื่อพัฒนาครูนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Innovative Teacher) ด้วยกระบวนการจิตศึกษา CBL (Creative Base Learning) PBL (Problem Base Learning) และ PLC (Professional Learning Community) เพื่อพัฒนานักเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Innovative Student) นำไปสู่โรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 25,29-31 ต.ค.61

image

โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการจัดการเรียนรู้บรรลุตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ภาพและข่าวโดย :: บ้านห้วยไคร้ อำเภออำเภอแม่สรวย
 
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 
[ รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ]
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::